top of page

Bara lite parfym?

Överkänslighet mot dofter, även kallat Sensorisk hyperaktivitet (SHR), Chemical Intolerance (CI) eller Multiple chemical sensitivity (MCS), är ett relativt vanligt problem. Internationella siffror visar på att mellan cirka 16 till 26 procent uppger självrapporterade besvär och mellan 3 till 13 procent uppger att de fått en diagnos.


Anna Söderholm, folkhälsovetare vid Umeå universitet, har i sin forskning fokuserat på individer med SHR*. Hon har samlat in berättelser från individer med diagnosen, där berättelserna har koncentrerat sig runt tillgänglighet i samhället och sociala relationer. Man kan se SHR som en funktionsvariation, och Anna har i sin forskning utvecklat ett enkätverktyg baserat på Världshälsoorganisationens (WHO:s) "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa" (ICF) för att kunna klassificera denna funktionsvariation. Det ger oss en möjlighet att jobba med inkludering på ett mer systematiskt sätt.


Anna säger att de som har SHR möts av mycket oförståelse och okunskap, och en del berättar att de till och med har blivit trakasserade på arbetsplatsen av arbetskamrater eller chefer. Detta innebär att de inte känner sig inkluderade på arbetsplatsen. De som de möter kan säga att "Jag tog ju bara på mig lite parfym i morse och det är flera timmar sedan, så det kan ju inte betyda något". Det som ligger implicit i ett sådant yttrande är att man som SHR-patient är "inbillningssjuk".


När det gäller att få ett bra bemötande som patient eller hos arbetsförmedling och försäkringskassa så säger Anna att ICF-enkätverktyget kan användas, vilket ger en konkret validering av individernas upplevelse av begränsningar och hinder samt vad som kan förbättra läget för dem. Enkätverktyget innehåller screening för svårigheter med aktiviteter och deltagande i samhället, hindrande samt underlättande faktorer.


Som medarbetare och chef så kan man i första hand lyssna på personen, ta personen på allvar och stödja denna. Det kan dock vara svårt att sätta riktlinjer för framför allt stora arbetsplatser. Anna menar att det är viktigt att arbetsgivaren tar en medlande roll mellan medarbetare med SHR och medarbetare som till exempel vill använda rakvatten. En annan viktig uppgift för arbetsgivaren är att fråga individen med SHR om vad som kan underlätta delaktighet i arbetet. Anna säger att medarbetare med SHR har många idéer om hur man kan anpassa arbetsplatsen så att de kan fortsätta arbeta. Vi har under covid-19 sett att man kan jobba hemifrån, vilket kan vara en lösning, i alla fall delar av arbetstiden. Delen i ICF-enkätverktyget om underlättade faktorer kan också användas som underlag för arbetsplatsanpassning.


Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om Annas forskning.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page