top of page
INTEGRITETSPOLICY

I detta dokument beskrivs den data som Arbetsmedicin Norr Beteendevetenskap (nedan: NorBet) samlar in och hur den används.

Generellt sett så har inte NorBet något intresse av att hantera personuppgifter via denna hemsida.

Kort sagt går vår integritetspolicy ut på att spara så lite integritetskänslig data som möjligt.

Besökare

För besökare kan NorBet komma att samla in IP-adresser samt data om användarens webbläsare så som operativsystem och webbläsarversion som en normal del av ett loggningsförfarande. Dessa data kan användas för eventuell felsökning samt för diagnos och undersökning av trafikmönster. Norbet använder även WIX egna tjänster för att sammanställa viss statistik så som antal besökare, uppgifter om vilket land besökare finns i, vilka sidor besökaren läser etc. Dessa data är insamlade anonymt och innebär att WIX anonymiserar din IP-adress. Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy https://sv.wix.com/about/privacy

Innehåll från externa plattformar

Med denna typ av tjänst kan du se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på den här webbplatsen och interagera med dem.
Denna typ av tjänst kan fortfarande hämta webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

Facebook-knappen och sociala widgets är tjänster som möjliggör interaktion med Facebooks sociala nätverk som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.

Bearbetningsplats: USA
Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Analytics för appar

Facebook Analytics for Apps är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Personuppgifter som samlats in: Användningsdata och olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.

Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Kontaktformulär

Genom att fylla i kontaktformulären med din data tillåter användaren denna webbplats att använda dina uppgifter för att svara på förfrågningar om information, citat eller någon annan typ av förfrågan som anges av formulärets rubrik.

Personuppgifter som samlats in: namn och e-postadress.

Bearbetningsplats: Sverige

Registrering och autentisering

Genom att registrera dig eller logga in tillåter du som användare att denna hemsida identifierar dig och ger dig tillgång till dedikerade tjänster.

Direktregistrering (denna hemsida)

Användaren registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret och tillhandahåller personuppgifter direkt till hemsidan.

Personuppgifter som samlas in: förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, lösenord och användarnamn.

Bearbetningsplats: Sverige

SPAM-förebyggande

Denna typ av tjänst analyserar trafiken på denna webbplats, eventuellt innehållande användarnas personuppgifter, med syftet att filtrera den från delar av trafik, meddelanden och innehåll som är erkända som SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA är en SPAM-skyddstjänst som tillhandahålls av Google Inc.
Användningen av reCAPTCHA omfattas av Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/policies/integritet/

 

Medlemmar

NorBet arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas som medlem i vårt forum. Vårt mål är att du alltid ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. NorBet ansvarar för att dina personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom NorBet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du kontaktar oss och visar intresse för att bli medlem i vårt forum, motta vår uppdateringar eller nyhetsbrev. NorBet behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra medlemskapet med dig, vilket också är den rättsliga grunden för behandlingen.

Ändamål med behandlingen

För att vara medlem i NorBet forum måste vi ha dina personuppgifter. Personuppgifterna används för administration av medlemskapet, information och statistik för att kommunicera med dig på bästa sätt, samt för kvalitetssäkerhetsarbete. NorBet behandlar endast de uppgifter som krävs av oss för att vi ska kunna fullfölja vår förpliktelse. 

Tillgång till dina personuppgifter

NorBets medlemmar (listas på hemsidan) samt därav utsedda administratörer har tillgång till de personuppgifter som finns samlade på hemsida och forum.

Så länge sparar vi uppgifterna

NorBet kommer att spara dina uppgifter så länge som du är medlem i forumet eller valt att motta våra uppdateringar. Vid avslutat medlemskap behåller vi inga uppgifter. 
Vi kommer årligen gå igenom våra register för att hålla dem uppdaterade.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs enligt det syfte de har samlats in för.

Därför:​

  • Personuppgifter som samlats in för Ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt inom relevanta delar av detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren får tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har givit sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att utföra en rättslig skyldighet eller enligt en myndighets order.

När retentionstiden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten att få tillgång till, rätten att radera, rätten till rättelse och rätten till dataöverförbarhet kan följaktligen inte genomföras efter det att retentionstiden har löpt ut.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data bearbetade av ägaren.

I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

  • Dra tillbaka sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

  • Objekt till bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras data om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare detaljer finns i den dedikerade delen nedan.

  • Hämta deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som behandlas.

  • Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten i deras data och be om att den uppdateras eller korrigeras.

  • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras data. I det här fallet kommer ägaren inte att bearbeta deras data för något annat än att lagra det.

  • Ta bort personliga uppgifter eller ta bort dem på annat sätt. Användare har rätt, under vissa omständigheter, att erhålla rensningen av deras data från ägaren.

  • Ta emot deras data och överför den till en annan kontroller. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förhandskontraktsförpliktelser därav.

  • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk framför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse kan användarna, vid utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt, motsätta sig sådan behandling genom att ge en grund som är relaterad till deras speciella situation att motivera invändningen.

Användare måste veta att, om deras personuppgifter ska behandlas för direkt marknadsföring, kan de när som helst motsätta sig behandlingen utan att motivera det. Om du vill veta om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsändamål, kan användarna hänvisa till relevanta avsnitt i det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa önskemål kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.​

Ägare och datakontrollerare

NorBet
Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Umeå

Ägarens e-postadress: norbet@regionvasterbotten.se

bottom of page