top of page

Digital skyddsrond

En digital skyddsrond kan göras med fokus på ett av tre olika områden: Anpassning till människan, Stöd för verksamheten eller Fungerande teknik. Digironden erbjuder konkreta verktyg för att förstå och arbeta med er digitala arbetsmiljö. Besök Digirondens webbplats här.


Bild av Tung Lam från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page