top of page

Mer transformerande beteenden hos ledaren

NorBet har tidigare lyft Robert Lundmarks forskning om destruktivt ledarskap. En av studierna har visat att så mycket som var tredje medarbetare upplever att deras chef agerar destruktivt – ofta till alltid.


Ett destruktivt ledarskap förknippas inte med att främja hälsa och prestation hos medarbetarna. Kan man då påstå att så mycket som en tredjedel av alla chefer i studierna är så kallade "felrekryteringar"? Ja, om man tänker att chefer inte är benägna att utvecklas och förändras.


Ett annan tolkning är att många chefer behöver få stöd och vägledning. Tänker man på beteenden som något individer gör och att det sker i ett sammanhang blir bilden annorlunda. Då finns det många chefer som behöver möjlighet att träna på att göra (leda) annorlunda och att organisationen ska ge stöd i detta.


Notera att det är ledarträning och inte ledarskapsträning som lyfts. Det första fokuserar på mer interpersonella aspekter till skillnad från ledarträning där fokus ligger på individfaktorer hos ledaren såsom exempelvis identitetsträning.


Vad ska chefer träna på och i vilket sammanhang?

MYNAK:s kunskapssammanställning om ledarskap lyfter att ledarträning med fokus på utvecklande av transformerande ledarbeteenden är av betydelse och rekommenderas. Likaså organisationsformer som skapar förutsättningar för sådana beteenden.


Transformerande ledarskap (som helhet eller delaspekt), etiskt, autentiskt och tjänande ledarskap har en positiv verkan på individ- och organisationsnivå. Gemensamt är att dessa går under kategorin konstruktivt ledarskap. Kännetecken är att medarbetarna uppfattar ledarens beteende som en förebild, upplever ledaren inspirerande och att medarbetarna stimuleras med nya idéer. Samtidigt som hen visar omtanke för medarbetarna.


Sammanställningen visar på samband mellan ledarskapsstil och hälsa hos medarbetarna, arbetstillfredsställelse, prestation, engagemang bland medarbetarna samt allmänt gott välbefinnande på arbetsplatsen.


Arbetsgivare vill ha medarbetare som presterar i arbetet. Arbetsgivaren är också ansvarig för de anställdas arbetsmiljö både gällande att främja hälsa och förebygga ohälsa. Därför finns det i arbetsgivarens intresse att arbeta med organisationsformer som ger förutsättningar för chefer att leda.


Läs- och lyssnartips:Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page