top of page

Konferens "Kognitiv funktion i arbetslivet"

Anmälningarna rullar in, missa inte att anmäla dig du med!

Anmälan för att delta på plats i Umeå är nu stängd, men anmälan för digitalt deltagande är öppen till och med den 10 februari. Se anmälningslänk nedan.


NorBet hälsar välkommen till konferensen "Kognitiv funktion i arbetslivet" den 14 februari 2023!


Dagens arbetsliv ställer höga krav på kognitiv förmåga. I många arbeten finns krav på att ta in och sortera intryck, fatta beslut, problemlösa, minnas och hålla information i huvudet, och att vara snabb och effektiv. Men kognitiva förmågor är föränderliga och också begränsade, det gäller gemene man men blir särskilt tydligt när det kommer till nedsatt kognitiv förmåga på grund av exempelvis stress- och utmattningsproblematik eller vid funktionsvariationer. Att bedöma och uppskatta den kognitiva förmågan blir allt mer efterfrågat i arbetslivet och det har aldrig varit så aktuellt att hitta anpassningar och möjligheter till rehabilitering av kognitiv förmåga – för både hälsa, välbefinnande och prestation i arbetet.


NorBet bjuder in till en spännande dag då vi utforskar de senaste rönen inom området. Vilka kognitiva nedsättningar är vanliga att stöta på i arbetslivet, hur ter de sig, är det möjligt att träna upp kognitiv förmåga och hur kan kognitiv förmåga mätas för att få en bra överblick över både nedsättningar och vilka anpassningar som behöver göras?


Konferensen riktar sig i första hand till företagshälsa och verksamheter inom regionerna som jobbar med dessa frågor men andra intresserade är givetvis också välkomna.


Talare under dagen är (se presentationer nedan):

Hanna Malmberg Gavelin, leg. psykolog och lektor vid Umeå universitet

Ingela Aronsson, leg. psykolog och doktorand vid institutionen för psykologi, Umeå universitet

Elin Stocke, leg. psykolog vid Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten

Sofia Nording, leg. psykolog vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten

Dessutom kommer leg. psykologer Frida Strömgren och Jens Berggren vid Mindmore att förevisa sitt digitala testverktyg och tala om digital testning.


Konferensen hålls i hybridform med möjlighet att delta via länk eller på plats vid Umeå universitet.


Uppdaterat program!

08.30 Morgonfika för deltagare på plats, möjlighet att koppla upp sig för deltagare på distans

09.00 NorBet hälsar välkommen

09.10 Kognitiva nedsättningar i arbetslivet

09.30 Neuropsykiatrisk funktionsvariation i arbetslivet men inte har väl du en diagnos?!

10.20 Fikapaus

10.35 Kognitiv funktion vid utmattningssyndrom

11.15 Kognitiv screening

11.45 Lunch serveras på Restaurang Hotell Björken för deltagare på plats

12.45 Kognitiv träning

13.15 Kognitiv ergonomi och panelsamtal

14.15 Fikapaus

14.30 Mindmore visar sitt digitala testverktyg

15.00 Mingel med tilltugg och möjlighet för deltagare på plats att ställa frågor och prata med

dagens talare samt representanter från NorBet


Plats

Triple Helix i Universitetsledningshuset (tidigare Samverkanshuset), Umeå universitet, Umeå (karta: https://link.mazemap.com/UHXssaur)


Kostnad

Deltagande på plats: 750 kr (exkl. moms)

Deltagande via länk: 250 kr (exkl. moms)


Anmälan

Klicka här för anmälan. Sista anmälningsdag för att delta via länk är den 10 februari. Anmälan för att delta på plats i Umeå är stängd.


Föreläsare

Profilbild på Hanna Malmberg Gavelin


Hanna Malmberg Gavelin, leg. psykolog och universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet och Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten. Bedriver forskning, undervisning och kliniskt arbete inom områdena stressrelaterad ohälsa och kognitiv funktion. Under dagen berättar hon om aktuell forskning kring kognitiv funktion vid utmattningssyndrom och hur den kunskap som finns kan omsättas i praktiken.


Profilbild på Ingela Aronsson


Ingela Aronsson, leg. psykolog och doktorand inom psykologi. Arbetar kliniskt vid Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten, och forskar vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Forskningen fokuserar på långtidseffekter av utmattningssyndrom, med särskilt fokus på återhämtningsprocessen och kognitiv förmåga. Under konferensen föreläser Ingela om kognitiv screening och kognitiv träning, områden som hon har såväl klinisk erfarenhet som vetenskaplig inblick i.


Profilbild på Elin Stocke


Elin Stocke, leg. psykolog och anställd på Arbets- och miljömedicin, Region V. Har tidigare arbetat med neuropsykologisk utredning av minnessjukdomar och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Under dagen delar hon kunskap om NPF, hur funktionssättet påverkar arbetslivet samt förhållningsätt och strategier att använda för de som i sin profession möter medarbetare med en funktionsvariation.


Profilbild på Sofia Nording


Sofia Nording, leg. psykolog och fil. mag. i kognitionsvetenskap. Arbetar kliniskt med stressrelaterad psykisk ohälsa vid Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten, och ingår i NorBets arbetsgrupp. Är medförfattare till riktlinjer för kognitiv ergonomi i metodstöden AD-A och ADA+. Sofia är moderator för konferensen och kommer att föreläsa om kognitiv ergonomi som en viktig insats för att ge patienter konkret stöd vid kognitiva nedsättningar.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page