top of page

Digital konferens "Kognitiv funktion i arbetslivet" den 23 oktober 2024

Varmt välkommen till höstens digitala NorBet-konferens om kognitiv funktion i arbetslivet! Dagen riktar sig till chefer, HR och andra intresserade. Tipsa gärna ditt nätverk!

 

När: 23 oktober 2024, kl. 08.30-14.00

Var: Digitalt via Teams

Kostnad: 250 kr (exkl. moms)

 

Dagens arbetsliv ställer höga krav på kognitiv förmåga, samtidigt är människans kognitiva kapacitet både föränderlig och begränsad. Chefer och HR ställs ofta inför frågor som rör arbetslivets krav och medarbetares behov, inte minst när det gäller medarbetare med kognitiv påverkan på grund av exempelvis stress- och utmattningsproblematik eller neuropsykiatriska tillstånd. NorBet vill genom denna digitala konferens belysa möjligheter att navigera i detta, emellanåt komplexa, fält.

 

Under dagen kommer föreläsningar att varvas med fördjupande gruppdiskussioner och egna reflektioner. Det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet står i centrum. Utöver en kunskapsfördjupning i ämnet kommer konferensens fokus vara att ge en ökad kunskap om konkreta hanteringsstrategier vid kognitiva besvär i arbetslivet.

 

Preliminärt program

08.30 NorBet hälsar välkommen

Kognitiv funktion och kognitiva krav i arbetslivet

Paus

Tillstånd som påverkar kognitionen, exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,

utmattningssyndrom och åldrande

Paus

Anpassningar vid kognitiv påverkan och friskfaktorer på arbetsplatsen

12.00 Lunch

13.00 Diskussioner och erfarenhetsutbyte

Summering

14.00 Avslut


Anmälan

Via detta formulär senast den 14 oktober.


 

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page