Ledarskap för hälsa

March 27, 2020

Ledarskap på arbetsplatser påverkar hälsa och välbefinnande på flera sätt. Chefer har en direkt inverkan på medarbetarnas hälsa. Positiva ledarbeteenden innefattar att inspirera, uppmärksamma och stödja varje enskild medarbetare. Gott ledarskap är att att vara tillgänglig för medarbetarna samtidigt som de ges förtroende, ansvar och medbestämmande. Ett gott ledarskap har även en indirekt effekt på medarbetarnas hälsa genom att ledarskapet påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Ett gott ledarskap kan säkerställa ett gott socialt klimat och påverkar arbetets innehåll och utförande. Detta beskrivs i rapporten "Ledarskap för hälsa", där Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt forskning kring sambandet mellan ett gott ledarskap på arbetet och en god hälsa.

 

Läs rapporten här.

 

 

 

Taggar:

Please reload

Senaste inlägg

June 19, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload