Framtidens arbetsmiljö

March 18, 2020

Hur kommer framtidens arbetsmiljöer att se ut? I forskning noteras både positiva och negativa trender och det finns en stor skillnad mellan olika branscher. Den positiva utvecklingen innefattar mindre hierarkiska organisationer och mer teambaserade organisationsformer. De anställda har fått mer kontroll över sitt eget arbete och den egna arbetsplatsen. Den positiva utvecklingen har dock nästan uteslutande iakttagits i högteknologiska och kunskapsintensiva arbeten. Arbetsmiljön inom kontaktyrken, såsom skola och vård och omsorg, har snarare blivit sämre. Där kopplas försämringen av arbetsmiljön till stora omorganisationer, kostnadsbesparingar, och en ökning av administration och andra arbetsuppgifter som upplevs som oberättigade. Detta beskriver Myndigheten för arbetsmiljökunskap i sin rapport "Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer", där de sammanställt forskning om hur arbetsmiljön förändras och utvecklas.

 

Läs hela rapporten här.

 

Vill du läsa om framtidens arbetsmiljö i Sverige, läs denna rapport, också från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

 

 

 

Please reload

Senaste inlägg

June 19, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload