Arbetsrelaterad dödlighet

August 22, 2019

Arbetsrelaterad dödlighet går att förebygga genom åtgärder som minskar förekomsten av stress och skiftarbete, liksom åtgärder som minskar halten av luftföroreningar i arbetsmiljön. Detta beskrivs i en kunskapssammanställning framtagen av Arbetsmiljöverket med syfte att uppskatta antalet arbetsrelaterade dödsfall i Sverige uppdelat utifrån olika exponeringar. I delrapport 1 beskrivs arbetsrelaterad dödlighet både utifrån dagens och gårdagens arbetsmiljöer. I delrapport 2 beskrivs hur dödligheten skulle bli enbart utifrån dagens arbetsmiljö.

 

Läs delrapport 1 här.

Läs delrapport 2 här.

 

 

 

Please reload

Senaste inlägg

June 19, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload