top of page

Webbinarium på temat Inner Development Goals

Välkommen att delta i ett visionärt seminarium på temat inre utvecklingsmål och Agenda 2030 tillsammans med forskaren Kristian Stålne.


Tid: Torsdag den 1 december kl. 13.00-15.00

Plats: Zoom

Anmälan: Anmäl dig här senast den 29 november. Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Zoom-länken skickas ut till anmälda innan webbinariet.


Innehåll

Under seminariet ges bland annat en bakgrund och introduktion till det globala initiativet Inner Development Goals (IDG). IDG fokuserar på transformerande förmågor och färdigheter relaterade till Agenda 2030-målen.

IDG är en icke vinstdriven organisation för inre utveckling. Organisationen bedriver forskning och kommunikation kring vetenskapligt baserade förmågor, färdigheter och kvaliteter som hjälper oss människor att leva meningsfulla, hållbara och produktiva liv. Ett ramverk har arbetats fram för att stödja detta. För mer information, se länkar nedan.

Exempel på frågor som kommer att belysas under seminariet:

  • Vad krävs av oss som organisation – och oss som individer – för att röra oss närmare hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030?

  • Individuellt och kollektivt – i relation till Agenda 2030

    • Vilka färdigheter och förmågor behöver vi utveckla? Hur gör vi för att utveckla dessa?

    • Vilka förutsättningar behöver finnas på plats i organisationen och arbetslivet för att möjliggöra denna inre utveckling? Hur kan vi jobba med inre utvecklingsmål (individfokus) så att det blir en fråga för arbetsplatsen (organisationsnivå)?

    • Hur hänger detta ihop med arbetsmiljöfrågor?

För dig som redan nu vill veta mer kan du titta in på dessa sidor:


Kristian Stålne är teknologie doktor och lektor vid Malmö universitet där han bedriver undervisning i tekniska ämnen och forskning kring vuxenutveckling och tvärvetenskapliga perspektiv på komplexa frågor. Han är för närvarande forskningsledare för Inner development goals som handlar om att kartlägga och utveckla färdigheter och förmågor som vi behöver för att bättre hantera de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page