top of page

Veckans tips: Uppdaterat OSA-material från Prevent

I denna veckas blogginlägg vill vi uppmärksamma två uppdaterade verktyg från Prevent.


Ta gärna en titt på den nya OSA-enkäten, en lättillgänglig och kostnadsfri medarbetarenkät som ger möjlighet att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förändringar i den nya versionen handlar framför allt om att det är färre frågor och att områdena psykologisk trygghet och kränkande särbehandling fått större utrymme. Det har också skett några praktiska förbättringar så att det från och med den uppdaterade versionen går att jämföra resultat från olika tillfällen.


Enkäten hittar du här: OSA-enkät (prevent.se)


Prevent har också nyligen publicerat en ny OSA-checklista som gör det enkelt att stämma av hur väl arbetsplatsen följer föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan utgår från de tre områdena som tas upp i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.


Checklistan hittar du här: Checklista OSA (prevent.se)


Prevents hemsida finns en mängd material och information inom området arbetsmiljö, väl värd att besöka!


Checklista

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page