top of page

Vad karaktäriserar det svenska utmattningssyndromet?

Har du fått diagnosen utmattningssyndrom? Eller jobbar du inom vården med patienter som har utmattningssyndrom? Då kan du vara med i en enkätstudie från Karolinska Institutet där man undersöker diagnosens validitet.


– Utmattningssyndrom är en svår diagnos med spretiga symtom. Hur vi talar om utmattningssyndrom och hur vi förstår besvären baseras till stor del på kliniska observationer och formas sannolikt av beskrivningar i media. Det saknas till stor del vetenskapligt underlag för diagnosen och vilken hjälp som drabbade individer behöver, säger Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och medicine doktor som är projektledare för studien.

Porträttbild på Elin Lindsäter
Elin Lindsäter

Därför ska studien ta steg för att bygga en ökad förståelse för vilka symtom och besvär som karaktäriserar utmattningssyndrom och vilka förväntningar som finns på behandling.


Om du svarar i egenskap av någon som fått diagnosen utmattningssyndrom består frågorna av bakgrundsfrågor, självskattningsformulär och även fyra öppna frågor där du ombeds beskriva med egna ord vilka symtom du upplever som hindrande och vad du skulle önska av en behandling. Om du svarar i egenskap av vårdpersonal består frågorna av bakgrundsfrågor och fyra öppna frågor där du ombeds beskriva med egna ord vilka symtom du upplever som hindrande för dina patienter och vilken behandling du tror att patienterna behöver.


– Man kan göra ett jätteviktigt bidrag till arbetet med att få en bättre bild av alla möjliga uttryck av utmattning, säger Elin Lindsäter.


mittutmattningssyndrom.se finns mer information och där kan du anmäla dig för att fylla i enkäten.


Har du frågor om studien kan du kontakta Elin Lindsäter, elin.lindsater@ki.se.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page