top of page

Våga prata om psykisk ohälsa!

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen. Tre av fyra personer har erfarenhet av sådan ohälsa, antingen själva eller hos närstående. Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning, men de allra flesta befinner sig ute på våra arbetsplatser och är inte sjukskrivna. Hur har de det egentligen? Fortfarande finns det mycket fördomar och stigma vad gäller psykisk ohälsa. Vi har svårt för att prata om det, vilket innebär att det blir kan bli svårare för personen att hantera sin situation.


Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.


Tyvärr saknas det ofta kunskap ute på våra arbetsplatser om vad det innebär att ha en psykisk diagnos och konkreta strategier och rutiner för att hantera sådan. Hjärnkoll har därför tagit fram ett gediget och mycket användbart material för både kunskapsinhämtning och diskussioner om hur man till exempel som chef kan agera på ett klokt och korrekt sätt som underlättar för den anställde och förebygger problem och behov av sjukskrivningar. Hjärnkoll har också "ambassadörer" utspridda över landet, som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och som kan anlitas för föreläsningar och utbildning.


Här hittar du Hjärnkolls kunskaps- och studiematerial som kan beställas och som vänder sig till chefer respektive medarbetare: Hjärnkoll webbutik.


Handledningen "Så gör du som chef" innehåller kunskap om förhållningssätt vid bemötande av personer med psykisk ohälsa, lagar och föreskrifter, behov av arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom finns ett studiematerial som kan användas av flera chefer som träffas i grupp. Det finns ett liknande material som riktar sig till medarbetare.


Vi har alla mycket att vinna på en arbetsplats med ett öppet klimat där vi hjälper varandra och skapar goda förutsättningar för alla att kunna prestera bra.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page