top of page

Välkommen till konferens om kognitiv funktion i arbetslivet, 5 oktober 2023

Missa inte att anmäla dig till höstens digitala NorBet-konferens om kognitiv funktion i arbetslivet. Konferensen riktar sig till chefer, HR och andra intresserade. Tipsa gärna ditt nätverk!


Anmäl dig här senast den 24 september.


Dagens arbetsliv ställer höga krav på kognitiv förmåga, samtidigt är människans kognitiva kapacitet både föränderlig och begränsad. Chefer och HR ställs ofta inför frågor som rör arbetslivets krav och medarbetares behov, inte minst när det gäller medarbetare med kognitiv påverkan på grund av exempelvis stress- och utmattningsproblematik och neuropsykiatriska tillstånd. NorBet vill genom dagen belysa möjligheter att navigera i detta, emellanåt komplexa, fält.

Dagen inleds med föreläsningar om bland annat kognitiv funktion, kognitiva nedsättningar och goda exempel på förhållningssätt och anpassningar. Under eftermiddagen får vi chans att fördjupa oss i ämnet genom diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi kommer att fokusera på konkreta och konstruktiva förslag och exempel, där det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet står i fokus.


När: 5 oktober 2023, kl. 9-15

Var: Digitalt via Teams

Kostnad: 250 kr (exkl. moms)

Program

09.00 NorBet hälsar välkommen

Kognitiv funktion och kognitiva krav i arbetslivet

Fikapaus

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i arbetslivet

Kognitiv funktion vid utmattningssyndrom

Strategier för en vardag och arbetsliv i balans

12.00 Lunch

13.00 Svårigheter och möjligheter som chefer och HR möter

Diskussioner och erfarenhetsutbyte

Summering och avslut kl. 15.00


Föreläsare

Porträttbild på Hanna Malmberg Gavelin

Hanna Malmberg Gavelin, leg. psykolog och universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet och Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten. Bedriver forskning, undervisning och kliniskt arbete inom områdena stressrelaterad ohälsa och kognitiv funktion. Under dagen berättar hon om aktuell forskning kring kognitiv funktion vid utmattningssyndrom och hur den kunskap som finns kan omsättas i praktiken.


Porträttbild på Elin Stocke

Elin Stocke, leg. psykolog och anställd på Företagshälsan, Region Västerbotten. Har tidigare arbetat med neuropsykologisk utredning av minnessjukdomar och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Under dagen delar hon kunskap om NPF, hur funktionssättet påverkar arbetslivet samt förhållningsätt och strategier att använda för de som i sin profession möter medarbetare med en funktionsvariation.


Porträttbild på Helena Jokinen och Linda Kemi
Helena Jokinen och Linda Kemi, leg. arbetsterapeuter vid Vuxenhabilitering råd och stöd, Region Västerbotten. Verksamma i ett specialistteam för vuxna med diagnos autism och kommer under dagen att föreläsa om strategier för en vardag i balans och stöttning till ett fungerande arbetsliv.Porträttbild på Sofia Nording

Sofia Nording, leg. psykolog och fil. mag. i kognitionsvetenskap. Arbetar kliniskt med stressrelaterad psykisk ohälsa vid Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten, och ingår i NorBets arbetsgrupp. Är medförfattare till riktlinjer för kognitiv ergonomi i metodstöden AD-A och ADA+. Sofia är tillsammans med Frida moderator för konferensen.

Porträttbild på Frida Norrman

Frida Norrman, leg. psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Arbetar med frågor och uppdrag inom grupp, organisation och ledarskap på HR-stab, Region Västerbotten och ingår i NorBets arbetsgrupp. Frida är tillsammans med Sofia moderator för konferensen.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page