top of page

Uppdateringar i metodstödet ADA+

Metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+) har funnits tillgängligt för personal inom hälso- och sjukvården samt företagshälsa sedan 2017. Stödet avser främja dialog mellan arbetsgivare och patient i en rehabiliteringsprocess efter sjukskrivning. I materialet ingår bland annat ett frågestöd som användaren kan ta hjälp av vid samtal med medarbetare och chef. Nu har en uppdaterad version – frågeguide 2.0* – publicerats med syfte att förenkla och ställa mer öppna frågor. Guiden går i linje med det kommande frågestödet som publiceras i samband med att metodstödet AD-A digitaliseras och blir tillgängligt i form av en webbutbildning (release 2022) på Prevents hemsida. AD-A är en vidareutveckling av ADA+ och vänder sig direkt till arbetsgivare och HR.


I oktober arrangerade NorBet en kostnadsfri digital utbildning i AD-A riktad till personal inom företagshälsovården. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna sprida AD-A till chefer och HR. Den 30 november hålls ytterligare ett utbildningstillfälle och anmälan är fortfarande öppen. Jobbar du inom företagshälsan och vill delta hittar du anmälan här.


Frågeguiden 2.0 ersätter bilaga 5-7 i metodstödet ADA+ och du kan ladda hem guiden här nedan:

Frågeguider metodstödet ADA+ 2.0
.pdf
Ladda ner PDF • 119KB

Här hittar du metodstöden ADA+ och AD-A:


En inspelad presentation av ADA+ och AD-A vid ett seminarium på AFA Försäkring finns att se här: Dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa


*Uppdateringen är gjord av Therese Eskilsson, Umeå universitet och personal vid stressrehabiliteringen, Region Västerbotten (rehabiliteringskoordinatorer Maud Steneberg, Anna Andersdotter Sandström, Tina Mårdvall och Mirja Edholm samt psykolog Sofia Nording).Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page