top of page

Tillit – en ledarskapsfilosofi

Nästa vecka erbjuder NorBet en utbildning om digital arbetsmiljö. För den som satt sig in i området digital arbetsmiljö är det spännande att tänka på digitaliseringens roll i offentliga organisationers styrmodeller. Digitaliseringen har underlättat det etablerade styrsättet New Public Management (NPM) då det blivit lättare att övervaka, mäta och rapportera uppåt i organisationen.


Digitaliseringen möjliggör också kunskapsinhämtning vilket motreaktionen till NPM tagit fasta på. I tillitsbaserad styrning finns tillit till att det är medarbetaren som besitter och inhämtar den kunskap som arbetet kräver.


Tillit beskrivs som en ledarskapsfilosofi och lyfter fram människan i dagens kunskapssamhälle. Tillit finns till att människan inhämtar tillgänglig kunskap och besitter omdöme, kunnande och driv att utföra arbetet på bästa sätt. Styrningen är till för att lyfta, stötta och ge medarbetaren förutsättningar att utföra arbetet. Tillit ser inte behovet av detaljstyrning, och rör sig ifrån ökad administrering och rädsla för att göra fel, inbyggd i NPM. Tillit tar inte avstånd från kontroll men flyttar fokus från ledningen till människorna i verksamheten.


Blir du nyfiken på att veta mer tipsar NorBet om boken Tillit - En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor, skriven av Louise Bringselius, filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning. På ett okomplicerat sätt ges en introduktion till området tillit och hur filosofin övergår till praktiskt förändringsarbete. Boken är inte komplett men ger konkreta förslag och värdefulla exempel. I samband med andra upplagan har den även kompletterats med en arbetsbok, Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok.


Framsidan av boken Tillit - En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page