top of page

Stresskonferensen i Umeå 23 augusti

Den 23 augusti var det äntligen dags för en konferens på temat stress och utmattningssyndrom. Äntligen säger vi då det var sex år sedan vi samlades senast och det hunnit hända en del inom fältet. Konferensen anordnades av Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet samt Stressrehab vid Region Västerbotten. Arrangemanget var välbesökt och lockade över hundra deltagare på plats i Umeå och lika många digitalt.


Bland föreläsarna återfanns en blandning av forskare och kliniker med gedigen kunskap och erfarenhet av tillståndet. Glädjande är att föreläsningarna spelades in och kommer att läggas upp här på NorBets blogg inom kort. Så håll utkik! Som en resumé av konferensdagen vill vi redan nu berätta lite av innehållet.


Under förmiddagen var temat utmattningssyndrom. Vi fick en inblick i arbetet med boken "Utmattningssyndrom", en bok som syftar till att förtydliga tillståndet och vara en vägledning vid diagnostik, och som beräknas komma ut innan årsskiftet. Därefter fick vi aktuell kunskap om utmattningssyndromets biologi och sökandet efter biomarkörer. En central aspekt är att det vid utmattningssyndrom kan finnas biologisk påverkan av olika slag men att detta inte ska tolkas som tecken på biologiska markörer. Vid föreläsningen om sjukdomens faser blev det tydligt att utmattningsförloppet går via faser där det vid respektive fas är viktigt att identifiera stressorer och symtom, och att som kliniker ta en ordentlig anamnes, för att få en så bra bild av tillståndet som möjligt och erbjuda rätt typ av insatser. Förmiddagen avslutades med en presentation av ett alternativt sätt att se på behandling vid utmattningssyndrom, från ett biomekanistiskt synsätt till ett mer processbaserat. Det vill säga från bilden av överbelastning och återställande av resurser, till mer som en livskris där den utmattade behöver hjälp att hitta det meningsfulla i livet.


Under eftermiddagens föreläsningar var temat behandling vid stressrelaterad ohälsa. Det står klart att patienter med stress- och utmattningsproblem förbättras i olika avseenden efter behandlingsinsatser men att forskningen än så länge går bet på att förklara exakt vad som är de verksamma komponenterna. Det är mycket som kan hjälpa patienterna, både enklare och mer omfattande insatser, olika format som digitalt och face-to-face och så vidare. Men det krävs en del eftertanke (och mer forskning!) för att på ett träffsäkert sätt kunna guida patienterna till effektiva interventioner. Här har vi ett utvecklingsområde! Vi avslutade dagen med ett föredrag om att jobba förebyggande, och att som arbetsgivare fånga tidiga tecken på stress och utmattning via metoden Arbetsplatsdialogen som finns på Prevents hemsida.


Vi kan summera en lyckad och innehållsrik konferensdag som gav både nya infallsvinklar och stor nyfikenhet inför den framtida kunskapsutvecklingen! Tack till alla som var med!Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page