top of page

Strategier för hörselskadade

Vi har tidigare i bloggen nämnt olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar men det gäller att inte glömma bort även de fysiska. Ett exempel är hörselnedsättning. Statistik visar att ungefär var tionde person i Sverige har nedsatt hörsel, där orsaken kan vara medfödd eller förvärvad. I studier så har hörselnedsättning associerats med en minskad grad av yrkesdeltagande, ökad risk för förtidspension och ökad risk för stressrelaterad ohälsa. Statistik visar också att personer med hörselnedsättningar är överrepresenterade i sjukstatistiken.


Trots detta så är det många som klarar arbetslivet väl, dels genom individuella och förebyggande kommunikationsstrategier men även tekniska lösningar i arbetet. Forskare vid Örebro universitet har också identifierat sex friskfaktorer som stärker arbetsförmågan och bidrar till ett hållbart arbetsliv för personer med hörselnedsättning. Ytterligare en aspekt som har betydelse för att skapa förutsättningar i arbetslivet för personer med hörselnedsättning är det faktum att vi i Sverige blir allt äldre och med det har gränserna för när vi kan gå i pension höjts. Undersökningar visar att nästan 40 procent av befolkningen över 65 år uppger att de har hörselnedsättning som inverkar på möjligheterna att ta del av vad som sägs i radio och tv och att hänga med i samtal.


NorBet vill därför tipsa om Sunt arbetsliv där man kan läsa mer om hörselnedsättning i arbetslivet, friskfaktorer och hur arbetet kan anpassas på bästa sätt för personer med hörselnedsättning:
Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page