top of page

Sömnskola

Sömn är ett beteende. Därför kan det förändras. Om man har sömnproblem, kan de oftast avhjälpas av kognitiv beteendeterapi (KBT). Faktum är att KBT är den behandling som rekommenderas framför sömnmedel. På psykologprogrammet vid Umeå universitet ger studenterna på termin 5 stress- och sömnskolor på vissa hälsocentraler i Umeå. Syftet är att ge patienter med stress- och sömnproblem kunskap för att kunna hantera dessa. I det här inlägget presenteras sömnskolan kort.Litteratur:

Boken Sömngåtan av Matthew Walker (finns också som e-bok)Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page