top of page

Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)

Idag tipsar vi om ORFiOS (organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor), ett projekt som utvecklar idéer från CHEFiOS, vilket fokuserade på chefers förutsättningar. Nu går forskarna ett steg längre genom att undersöka hela kedjan från organisatoriska strukturer via chefers förutsättningar till medarbetares välmående.


Projektet leds via Institutet för stressmedicin (ISM). Projektet kommer att undersöka hur organisatoriska förutsättningar påverkar chefers arbetsvillkor och ledarskap, och hur detta påverkar medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Projektet samlar data genom intervjuer med HR inom deltagande organisationer för att kartlägga faktorer som chefstäthet och utbildningsnivåer. Dessutom inkluderas sjukdata från dessa organisationers register.


Genom att inkludera både chefer och medarbetare från flera nivåer inom offentliga arbetsplatser förväntas projektet öka förståelsen för hur organisatoriska förutsättningar och ledarskap påverkar arbetsmiljön. Detta bidrar till kunskap om vad som skapar hälsosamma och attraktiva arbetsplatser inom offentlig sektor.


Vi önskar projektet lycka till och ser fram emot att följa det! Förhoppningsvis skapas en klarare bild av vilka faktorer och förutsättningar som är både nödvändiga och värda att satsa på. Detta kan i förlängningen ge nycklar till vad och hur systematisk och hållbar implementering kan ske av organisatoriska friskfaktorer.


För mer information om projektet: ORFiOS (vgregion.se)Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page