top of page

Ny i yrket

Hur kan vi underlätta för unga och nya medarbetare att få en bra start på jobbet?

Tyvärr drabbas även unga personer allt mer av stress och utmattningssyndrom till följd av krävande arbetssituationer och bristande återhämtning. Vad kan vi göra för att förebygga och förhindra en sådan olycklig utveckling i början av arbetslivet?


Denna fråga står i fokus i projektet "Nya professionella", som professor Petter Gustavsson vid Karolinska Institutet varit ledare för. Den första tiden på ett nytt arbete efter en genomförd högskoleutbildning blir ofta mycket krävande och stressfylld. Hur kan denna situation hanteras på ett konstruktivt sätt så att lärande och hållbarhet i arbetet främjas?

AFA Försäkring, som finansierat forskningen, arrangerade ett webbinarium den 2 december 2020. Ta del av presentationen och själva rapporten här.


Det finns också en ökad risk för tillbud och olyckor när man är oerfaren. På webbinariet berättar även projektledare Nathalie Robert Edgar från Prevent om en nyligen framtagen webbutbildning "Ny i industrin" där olika risker i industriell verksamhet presenteras på ett lärorikt och roligt sätt. Du får också information om verktyget "Introduktionsguiden" som är användbar när nya medarbetare ska introduceras i arbetet.


Läs mer:Comments


bottom of page