top of page

NorWeb: Hållbart och distribuerande ledarskap i offentliga miljöer, 27 oktober

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Porträttbild på Lotta Dellve
Lotta Dellve

Hennes huvudsakliga forskningsintressen är hur arbetsmiljöer (organisatoriska, sociala, fysiska) samspelar med individers lärande och välbefinnande, säkerhet och hälsa i vardagsarbetet och i utvecklingsarbetet.


Hon föreläser på NorWeb den 27 oktober kl. 13.00–14.30 om distribuerande ledarskap i offentliga miljöer.


Hållbart ledarskap i offentliga miljöer handlar inte om hjältemodigt ensamarbete. Det handlar snarare om effektivt samspelande teamarbete i ett distribuerande ledarskap, där såväl medarbetare som användare involveras för att skapa kvalitet och säkerhet. Men fler offentliga organisationer har kvar sin vana och tradition av ledningsarbeten med glapp och distans, uppåtriktad uppmärksamhet snarare än verksamhetstjänande – och hårt chefsarbete utan adekvata förutsättningar. Flera verksamheter har försökt vända detta mot mer tillitsskapande ledning och provat olika former av distribuerande ledarskap. För att satsningarna ska lyckas behöver viktiga samspelande förhållanden tas med i planeringen och i uppföljningen. Föreläsningen handlar om dessa och ger exempel på utvecklingsarbeten som rör samspelande tillit, dialog eller tystnad om problem.


Tid finns avsatt sista halvtimmen för frågor och diskussion.


Webbinariet hålls via Zoom, anslut via länken: https://umu.zoom.us/j/66236540044


Webbinariet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page