top of page

Lärande som nyckel till utveckling

Medarbetare och ledare, liksom hela arbetsgruppen är med och bidrar när verksamhetsutveckling blir hållbar och ger långsiktigt positiva effekter på arbetssättet. Frågan är hur organisationen ska gå tillväga i praktiken för att skapa förutsättningar för detta gynnsamma läge. Med erfarenheter i ryggen av en utbildningsinsats som fokuserade på hälsofrämjande ledarskap, har Andrea Eriksson (KTH) och Lotta Dellve (Göteborgs universitet) tillsammans med andra forskarkollegor nu skrivit en handbok för att guida organisationer till ett gott klimat för LÄRANDE. Nyckelfrågan för att skapa långsiktig och hållbar utveckling vid förändringsarbete, beskriver de, är att skapa en positiv lärandespiral, där engagemang, tillit och tid är viktiga ingredienser. I handboken ges tips om:

  • Hur medarbetaren kan bidra till att skapa sitt och andras lärande.

  • Vad arbetsgruppen kan göra för att skapa bättre förutsättningar för lärande.

  • Vad som kan göras för att utveckla bättre förutsättningar för lärande utifrån ett organisations- och ledningsperspektiv.


Handboken riktar sig till medarbetare, arbetsgrupper och chefer som vill få stöd i att arbeta med verksamhetsutveckling på mer hållbara sätt. Den tar upp konkreta råd, exempel och reflektionsfrågor att utgå ifrån för att skapa ett positivt lärandeklimat.


Läs mer:


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page