top of page

Lärande organisation för hållbar utveckling

Lärandeklimatet på arbetsplatsen är av stor betydelse för möjligheten till ett hållbart och positivt utvecklingsarbete. I den forskningsbaserade handboken "Lärande för hållbar verksamhetsutveckling" beskriver författarna hur man kan gå till väga för att skapa ett gott klimat för lärande som leder till en hållbar utveckling. Om vi lyckas med detta har vi bra förutsättningar att få en god arbetsmiljö med engagerade medarbetare och en effektiv verksamhet.


I handboken ges vägledning till dig som medarbetare, till arbetsgruppen och utifrån ett organisations- och ledningsperspektiv. Författarna har tagit lärdom från arbetsplatser som varit framgångsrika i att utveckla hälsofrämjande och hållbara processer.


Vad innebär då lärande? Det skulle kunna beskrivas som en förändring i hur människor tänker och agerar, och där samspelet med vår omgivningsmiljö har stor betydelse. Delaktighet är en förutsättning för lärande på en arbetsplats.


För att lyckas behövs

1. ett lärande ledarskap som uppmuntrar medarbetare att utbilda och utveckla sig,

2. ett tryggt socialt klimat med positiva relationer på arbetsplatsen, och

3. stöd och struktur för lärande genom utrymme i form av tid och forum.


Handboken inspirerar och ger förslag på övningar, råd, verktyg och goda exempel.


Läs mer:Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page