top of page

Implementering – Att införa nytt som gör nytta i praktiken

Inom NorBet sprider vi forskningsbaserad kunskap inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Under oktober lyfter vi blicken mot implementeringskunskap. Det gör vi därför att vi möter många verksamheter som kämpar med att få ut nytta av innovationer, nya arbetssätt och förändringsinitiativ. Många gånger finns höga ambitioner att få till förändring som gör nytta i praktiken. Här har implementeringsforskningen mycket att bidra med, i form av teorier, olika ramverk, metodstöd och praktisk kunskap.


Vid ett implementeringsarbete finns centrala faktorer att ta hänsyn till. För det första är det viktigt att veta att den tänkta innovationen verkligen kommer göra avsedd nytta. På vilket sätt är den en del av att hantera ett (verkligt, prioriterat) problem, och för vem? När man väl säkerställt detta behöver det även säkras att innovationen kommer att prioriteras. Frågor att ställa sig är bland annat: Är innovationen genomförbar i den miljö/kontext den ska vara verksam i? Vilka interventioner behövs för att få den på plats?


Interventionerna behöver anpassas och utformas så att förväntningarna på vad som ska göras, varför och på vilket sätt det ska bli skillnad behöver bli tydligt och nedbrutet på respektive nivå i organisationen (vem ska göra vad, hur och varför). Ofta finns faktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå att ta hänsyn till. Om verksamhetsnyttan ska bli verklighet i praktiken behövs vidare ett samskapande arbets- och förhållningssätt genom hela processen, snarare än att bedrivas i linjär projektform. Ytterligare faktorer som är bra om de finns på plats är organisatoriska förutsättningar, kunskap och vilja.


Blir du intresserad och vill fördjupa dig vidare? Tidigare i oktober arrangerade NorBet ett välbesökt webbinarium med professor Ulrica von Thiele Schwarz på temat implementering. Föreläsningen spelades in och den kan du ta del av här.

Under webbinariet lottade vi ut 10 ex av Ulricas bok Implementeringsboken – Så inför du nytt som gör nytta. Detta är ett lästips!


NorBet planerar för en bokcirkel på temat implementering, detta under vårterminen 2024. Håll utkik.Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page