top of page

Fysisk aktivitet på kontor

Stillasittande och fysisk aktivitet påverkar vår hälsa. När vi sitter är de större muskelgrupperna i kroppen inaktiva och energiomsättningen låg. Långvarigt stillasittande har visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma, några former av cancer och att dö i förtid. Om man sitter mycket men också är fysiskt aktiv så blir risken mindre. WHO har inte angivit någon gräns för maximalt antal timmar i sittande per dag, eftersom forskningen inte har kunnat ge tydliga svar på lämpliga gränser, men i Kanada har man rekommenderat max åtta timmar. Kontorsarbetare sitter mycket på jobbet och det har genomförts mycket forskning på stillasittande och fysisk aktivitet bland kontorsarbetare.


Viktoria Wahlström, leg fysioterapeut och forskare vid Umeå universitet, har studerat stillasittande och fysisk aktivitet bland kontorsarbetare. Hennes studier visar att man kan öka den fysiska aktiviteten bland anställda i kontorsmiljö, men trots minskat sittande och ökad fysisk aktivitet, kunde man inte se några förbättringar av kroppsmått eller metabol balans.


Viktoria säger att fysisk aktivitet bland kontorsarbetare påverkas av många faktorer, såsom organisationskultur, fysisk miljö, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Varje arbetsplats behöver därför utgå från sina förutsättningar för att stimulera medarbetarna att minska sittandet och vara fysiskt aktiva. En stödjande kultur, en stimulerande fysisk miljö, ergonomisk kunskap och aktiviteter som passar organisationen kan göra skillnad.


Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån, vilket har inneburit förändrade vardagsrutiner. Man pratar mycket om att vi sitter mer och rör oss mindre vid distansarbete, men studier visar lite motsägande resultat, säger Viktoria. Det finns studier som visat att många skattar att de har suttit mer och varit mindre fysiskt aktiva under pandemin, men det finns också de som skattar att de har blivit mer aktiva. I ett par studier där man har mätt aktiviteten med rörelsemätare har man kunnat se att man sover längre när man arbetar hemifrån, och att tiden i sittande varit oförändrad.


Som arbetsgivare kan det vara klokt att uppmuntra till och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och variation i samband med hemarbete. Ett förslag kan vara att korta ner standard-tiden för digitala möten, så att det finns luft emellan. På så vis bygger man in pauser i schemat, vilket är bra både för kropp och knopp. Ett annat förslag kan vara att installera program som påminner medarbetarna om att ta en aktiv paus.


Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om Viktorias forskning.Trappgångar i innergård på kontorsbyggnad

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page