top of page

Framtidens arbetsplats

Arbetsplatsenifokus.se är en ny kunskapsbank och leverantörsbank i arbetet mot framtidens arbetsplats och kontor. Initiativtagare och grundare är Annicka Dickson, senior arbetsplatsstrateg och Jonas Hartman, entreprenör. De har velat skapa en opartisk kunskapsplattform som stödjer företag och människor i framtagandet av hälsofrämjande och välfungerande arbetsplatser.Här hittar du information om kontorsforskning utförd i Sverige och får även tips och råd i hur man ska gå tillväga för att skapa en funktionell och hållbar arbetsplats.


Du har också möjlighet att läsa om AktiKon-projektet som genomfördes i Örnsköldsviks kommun 2015-2018, och som visade att arbetsuppgifterna har stor betydelse för hur väl ett aktivitetsbaserat flexkontor fungerar i praktiken. Det finns också hänvisning till verktyget Checkflex, som är användbart för de som överväger att införa aktivitetsbaserat arbetssätt och flexkontor.


Länkar:

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page