top of page

Fokusera på friskfaktorer

"Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid" är en ny rapport utgiven av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket.


I denna vetenskapliga rapport beskrivs de friskfaktorer som man har identifierat på organisationsnivå och som författarna sammanfattade i följande övergripande teman:


Goda förutsättningar för

  • ledarskap,

  • utvecklingsmöjligheter och lärande,

  • delaktighet och kommunikation,

  • arbete med mål och värdegrund och

  • strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro.


Exempel på friskfaktorer är tillgängliga chefer som är närvarande vid behov av prioriteringar, tydliga utvecklingsmöjligheter för de anställda, att dialog, delaktighet och engagemang uppmuntras, tydliga mål för verksamheten och ett tydligt strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete.


I rapporten konstateras samtidigt att det ännu inte finns några mätbara indikatorer på organisatorisk nivå som går att mäta och följa över tid. Detta är alltså ett område som behöver utvecklas vidare. Författarna påpekar också att det kan finnas skillnader i friskfaktorer mellan olika sektorer, branscher och yrken.


Läs mer:Comentarios


bottom of page