top of page

Föreläsning: Psykologisk trygghet för lärande

Den 18 april anordnade NorBet ytterligare ett webbinarium på temat psykologisk trygghet, och den här gången var fokus på betydelsen av psykologisk trygghet för teamets lärande. Ola Lindberg, docent vid Umeå universitet, guidade oss genom intressanta frågeställningar om psykologisk trygghet:


  • Hur kan vi förstå begreppet psykologisk trygghet i praktiken?

  • Vilka faktorer hindrar upplevelsen av psykologisk trygghet?

  • Vad blir följderna när det är brist på psykologisk trygghet i ett team och hur kan vi upptäcka det?

  • Hur kan ledare visa vägen till en mer psykologisk trygg miljö?

  • Och den frågan som berör oss alla: hur kan deltagarna i ett team bidra till gynnsam arbetsmiljö med möjlighet till lärande och utveckling via psykologisk trygghet?

De lärdomar vi tar med oss efter webbinariet är att psykologisk trygghet är viktigt för att skapa förutsättningar för lärande i organisationer. Då individer är psykologiskt trygga vågar de utmana sig, ställa frågor, säga sin mening öppet, visa sig sårbara och utforska nya områden. När människor tystnar så får vi inget lärande tillsammans och arbetsmiljön kan påverkas negativt. Psykologisk trygghet går att påverka, även om det kan vara svårt. Genom att som ledare och gruppmedlem föregå med mod att erkänna fel, medge osäkerhet och genom att bjuda in till oliktänkande och uppmuntra till nyfikna frågor, kan den psykologiska tryggheten öka i gruppen.


Tack till föreläsare och åhörare för lärorika och intressanta resonemang!


Här kan du ta del av den inspelade föreläsningen. Den är uppdelad i tre delar och finns tillgänglig på bloggen under tre månader. Inspelningen är automattextad.


Del 1:


Del 2:


Del 3:


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page