top of page

Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla!

Vi vill rikta ett stort TACK till alla som deltog vid NorBets digitala konferens ”Kognitiv funktion i arbetslivet” den 5 oktober!


Konferensen vände sig till chefer, HR och andra intresserade. Det blev totalt ca 37 deltagare från samtliga regioner i norr – Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Målsättningen för konferensdagen var att öka kunskap och förståelse för kognitiv funktion i arbetslivet och samtidigt gemensamt undersöka hur denna kunskap kan bli användbar i vardagspraktik, när det kommer till att stärka det förebyggande arbetet med kognitiv funktion.


HR och chefer ställs ofta inför frågor och olika dilemman som rör arbetslivets krav och medarbetares behov, inte minst när det gäller medarbetare med kognitiv påverkan på grund av exempelvis stress- och utmattningsproblematik och neuropsykiatriska tillstånd. Det kan vara utmanande att arbeta stärkande, förebyggande och med anpassning samtidigt som vi har ett arbetsliv fyllt av komplexitet, hög förändringshastighet och där utmaningar med obalans mellan krav och resurser präglar mångas tillvaro. Vi behöver därför hjälpas åt med att öka kunskap om hur hjärnan fungerar för att på bästa sätt utforma våra arbetsplatser så att vi kan arbeta hållbart och samtidigt ta till vara på kapaciteten som finns.


Deltagarna bidrog alla med sina perspektiv och erfarenheter genom aktiva samtal – TACK för kloka resonemang och inspirerande uppslag för det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet! Vi skapade ett gemensamt lärande.


Här ser vi några infallsvinklar som lyftes och diskuterades, ett axplock från dagen:

- Hur kan vi stärka och arbeta förebyggande på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå utifrån anpassningar till människans förutsättningar och behov?

- Hur pratar man som chef/HR/kollega med en medarbetare där kognitiv nedsättning syns men inte pratats om?

-Vad kan chefer göra för att föregå med gott exempel gällande det faktum att vi alla varierar i mående och kognitiv funktionalitet?

- När är det läge att göra kognitiva anpassningar i arbetsmiljön, hur hanteras gruppdynamiska aspekter i dessa lägen?

- Hur kan enkla konkreta kognitiva verktyg se ut och användas i arbetsvardagen?


Några centrala utgångspunkter som vi tar med oss till det fortsatta arbetsmiljöarbetet:

Hälsopromotion! Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla! Våga fråga!


Vi i NorBet ska nu utvärdera konferensen och planera vidare för fortsatta utbildningar! Hör gärna av dig om du har uppslag, idéer, frågor eller vill vända dig till oss. Kontaktformulär finns under fliken "Kontakt".Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page