top of page

Det enda konstanta är förändring

Kairos Future (1) har i en studie av 2000 västeuropeiska ledare visat att 80 procent anser att en av de största utmaningarna för framtidens arbetsliv är innovation och att få folk att vara på plats på jobbet. För chefer och ledare innebär det att skapa goda miljöer för idégenererande genom att: 1) locka tillbaka folk till arbetsplatserna, 2) leda så att andra klarar av att leda sig själva samt 3) kunna leda i osäkerhet.


Ledarskap har varit det övergripande temat för NorBet under hösten och med Kairos Futures undersökning som fond blir slutsatsen att framtidens ledarskap blir komplext och utmanande, och att förutsättningarna kan komma att skilja sig åt mellan privat och offentlig sektor. Ett av problemen är clinchen mellan styrningslogiker, något som vi skrev om i blogginlägget Att få räknas. I den byråkratiska styrlogiken, som kanske främst finns inom offentlig sektor, finns det en risk att innovationen kvävs. I ett inlägg om verksamhetsplanering berörde vi möjliga konsekvenser av den byråkratiska styrlogiken såsom "förpappring", livsdränering och etisk stress där mätning och kontroll av verksamheten blir nyckelbegrepp. Här kan det vara så att det verksamhetsnära ledarskapet behöver värna sin personal och den professionella styrlogiken (se inlägget Professionellt omdöme – praktisk visdom) för att kunna skapa innovation och arbetsglädje genom att noga välja vad som ska mätas. Ledarskapet kan behöva ställa sig frågan om hur, när och vad man ska mäta för att gagna verksamhetens kvalitet/effektivitet/produktivitet, medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa samt hållbarhet.


För att skapa miljöer där professionellt omdöme och innovation spirar så föreslår forskare att organisationen ska, förutom att kompetenshöja enskilda individer, ha en strategi för kompetensutveckling så att ledare kan leda andra i att leda sig själva. Där finns det dialogverktyg som har som syfte att underlätta dialoger om hur företag och organisationer ska hantera kompetensutveckling av sina ledare (se inlägget Dialog om ledar- och ledarskapsutveckling) samt handfasta råd för att skapa lärande för hållbar verksamhetsutveckling (se inlägget Lärande organisation för hållbar utveckling). Den enskilda chefens egen arbetsmiljö bör också beaktas (läs mer om hållbart ledarskap) samt att chefer behöver får en praktiskt träning i att leda (se inlägget Mer transformerande beteenden hos ledaren). Om inte ledaren kan utföra vissa nyckelbeteenden riskerar ledarskapet att bli destruktivt, vilket du kan höra mer om i en föreläsning av forskare Robert Lundmark.


Summa summarum – ledarskap är komplext och behöver beaktas ur både ett samhälleligt, organisatoriskt och individuellt perspektiv i en värld som karaktäriseras av ständig förändring och stora globala utmaningar för att vi ska få till en hållbart liv.


Referens:


Senaste inlägg

Visa alla

تعليقات


bottom of page