top of page

De globala målen och inre utvecklingsmål – Hur hänger detta samman?

Denna vecka pågår och avslutas det globala klimatmötet COP 27 i Sharm el-Sheikh, Egypten där världens ledare möts och förväntas bidra med hantering av och lösningar för att bromsa den klimatkris vi befinner oss i. Givet de globala utmaningar vi står inför – och som intrikat hänger samman med varandra – är det rimligt att fråga sig: Vilka färdigheter, egenskaper och kvaliteter behövs av oss alla för att möjliggöra de 17 globala hållbarhetsmålen till 2030? Vilket ledarskap behöver vi främja och utveckla på alla nivåer?

Uppenbart är att de gemensamma problem vi idag möter inte kan lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka (som Albert Einstein så träffsäkert uttryckte det). Och kanske inte bara annorlunda sätt att tänka, utan också annorlunda sätt att relatera och agera.


Genom FN skapades år 2015 de globala hållbarhetsmålen (som på svenska benämns Agenda 2030) för att tillhandahålla en övergripande plan för en hållbar värld – för människor, planeten och välståndet – till 2030. Agenda 2030 ger en vision om vad som behöver hända, men framstegen längs denna vision har (på vissa håll) gått långsammare än vi kunnat hoppas på. Det internationella initiativet för inre utvecklingsmål (Inner Development Goals, IDG) skapades som svar på denna situation, med syftet att stödja vår individuella och kollektiva förmåga att hantera allt mer komplexa hållbarhetsutmaningar.

I veckans blogginlägg puffar vi därför för NorBets kommande webbinarium som går av stapeln den 1 december. Vi gästas av forskaren Kristian Stålne som kommer att guida oss genom ramverket för the Inner Development Goals. IDG-initiativet är ett kommunikationsprojekt som ger ett ramverk av transformativa färdigheter och verktyg som syftar till att hjälpa identifiera, förstå och kommunicera några av de förändringar som behövs för att stödja en mer hållbar framtid. Detta är ett öppet "work-in-progress"-samarbetsprojekt med forskningsbaserad grund, där aktörer från olika bakgrunder är välkomna att medverka. IDG vill inspirera till att hålla nyfikenheten (denna mänskliga superkraft) vid liv, främja ett lärande och inkluderande mindset och att bygga engagerande samarbeten över olika gränser för att mobilisera kompetens, kunskap, handlingskraft och mod – detta så att vi bättre rustade kan ta oss an de komplexa frågor vi har att hantera, som individer, som kollektiv, som organisationer och nationer.Här kan du läsa och lyssna:


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page