top of page

Chefers förutsättningar i sitt uppdrag: Chefers arbetsmiljö granskas

Denna vecka uppmärksammar vi att Arbetsmiljöverket planerar att genomföra 900 inspektioner runt om i landet med fokus på chefers arbetsmiljö – Det är svårt för chefer som är hårt pressade att stötta och finnas till hands för sina medarbetare, detta påpekar Arbetsmiljöverket.


Enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning så har sex av tio chefer svårt att koppla bort jobbet på fritiden. Lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid. Som en följd av detta granskar myndigheten chefernas arbetsbelastning, arbetstider och området kränkande särbehandling. Enligt Arbetsmiljöverket är första linjens chefer, de operativa cheferna som är närmast chef för medarbetarna, ofta pressade både uppifrån och nerifrån i organisationen. Detta kan leda till ohälsa och sjukdom.


– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande där myndigheten presenterar sin inspektionsinsats.


Konsultverksamheter, reklambyråer och huvudkontor inom privat sektor är verksamheter som ska inspekteras inom ramen för de 900 inspektioner runt om i landet som Arbetsmiljöverket ska göra.


För dig som vill läsa mer finns information på Arbetsmiljöverkets webbplats: Chefers arbetsmiljö inspekteras.


Vi tänker att denna inspektion är en ytterst viktig insats från Arbetsmiljöverket. Vi behöver chefer som inte minst ges rimliga förutsättningar för att bedriva ett hållbart ledarskap – att känna att en kan, orkar och vill fortsätta långsiktigt i sitt chefsuppdrag.


Läs gärna förra veckans blogginlägg om destruktivt ledarskap som även tangerar och berör chefers förutsättningar och arbetsmiljö.


//NorBet-teamet


Person som arbetar vid en bärbar dator

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page