top of page

Checka för flexibilitet

Som tidigare nämnts i bloggen är tjänstebranschen den största inom svenskt arbetsliv. Det arbetet bedrivs i mångt och mycket i kontorsmiljö där en stor trend är så kallade flexibla/aktivitetsbaserade kontorslösningar.


Hur ska man då implementera och vidmakthålla det flexibla/aktivitetsbaserade kontoret så att man uppfyller tänkta syften som ökad interaktion och flexibilitet samtidigt som man skapar en god arbetsmiljö och god arbetshälsa?


Ett stöd i det arbetet är Checkflex – en checklista som är tänkt att fungera som ett stöd vid övergång till verksamhet i flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Bestämmer man sig för detta så initierar man en stor organisationsförändring som kräver sin egen kompetens, tid och energi, speciellt om man tidigare bedrivit verksamheten i cellkontor. Det kan vara en utmaning att värna arbetsmiljön och hälsan hos medarbetarna i en flexibel miljö, man måste finna nya lösningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här kan Checkflex fungera som ett stöd.


Strukturen är uppbyggd efter ett antal logiska steg i processen att övergå till ett flexkontor och är därför uppdelad i faserna planera, genomföra och underhålla, där planera är den enskilt viktigaste. Checkflex hittar du här.


Checkflex är framtaget i AktiKon-projektet i samverkan med Örnsköldsviks kommun och finansierades av AFA Försäkring. Läs mer om det projektet här.


Öppet kontorslandskap

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page