top of page

Balanserad Kommunikation

Vi använder mycket tid på jobbet till möten. Men hur kan våra möten bli effektiva och meningsfulla? Och hur kan vi skapa "friska arbetsplatser" där vi trivs och utvecklas?


I forskningsrapporten "Balanserad Kommunikation" beskrivs en modell och metod som arbetsgrupper och team kan använda sig av för att få ett bättre arbetsklimat och öka effektiviteten i det gemensamma arbetet.


Kommunikationsmodellen förespråkar en god balans i kommunikationen mellan "Berättande" – "Utforskande" och "Inifrån" – "Utifrån". Dessutom behövs ett öppet och positivt samtalsklimat som bygger på intresse och omtänksamhet, och där alla har möjlighet att komma till tals.

Figur över kommunikationsmodellen Balanserad Kommunikation

Mer information:


Forskargruppen har tillsammans med Suntarbetsliv tagit fram ett praktiskt verktyg som heter "Bättre Möten". Träna och reflektera i samband med möten som ni redan har inplanerade. Ta del av verktyget här.

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page