top of page

Att leda för hälsa

TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP


Ledarskap – en betydelsefull del av våra arbetsmiljöer. I föredraget som länkas till nedan får vi svar på frågan om hur chefer påverkar medarbetares mående. Leg psykolog och docent Susanne Tafvelin ger en intressant genomgång av de trender som varit inom ledarskapsforskning under de senaste hundra åren. Vi kan till exempel höra att fokus förflyttats från biologiska förklaringsmodeller, via mer beteendeinriktade, till dagens transformella ledarskapsteorier vid förklaring av ledarskap och vad ett gott ledarskap innebär. Att ledarskapet innebär en friskfaktor betyder bland annat att det skapar effektivitet, inre motivation, nöjdhet samt god hälsa, trivsel och engagemang i en organisation. Det finns idag starkast vetenskapligt stöd för att transformellt ledarskap kan bidra till dessa positiva utfall. Ett transformellt ledarskap kan sägas utgöras av ett antal beteenden: att ledaren är en förebild, kan inspirera, motivera och stimulera nya idéer, visar omtanke samt utgår från följarnas värderingar och behov. Detta till skillnad från mer destruktiva ledarskapsformer, som kan innebära en riskfaktor i en organisation. Där ingår beteenden som till exempel passivitet och otydlighet. Ja, ledarskapet påverkar hälsoutfall och vi ser här ett lyckat recept för hälsa!


Länkar:Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page