top of page

Arbetsmiljöstrategi för framtiden

Regeringen antog den 11 februari en ny arbetsmiljöstrategi för år 2021-2025 där fokus ligger på friskfaktorer och hälsofrämjande åtgärder i arbetslivet.


Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö ska prioriteras. Strategin stödjer också en arbetsmiljö som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.


Viktiga delmål är:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.

  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.

  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.

  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, har fått i uppdrag av att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin inom sina områden. Det kommer att finnas ett arbetsmiljöforum för trepartssamtal där arbetsmarknadens parter och myndigheterna gemensamt kan diskutera åtgärder för att förverkliga strategin. Läs mer om arbetsmiljöstrategin via länken nedan!
Comments


bottom of page