top of page

Arbetsanpassning och rehabilitering med Prehabguiden

NorBet tipsar till och från om användbart material på Suntarbetslivs webbplats. Denna vecka lyfter vi Prehabguiden, en guide att använda för arbetsanpassning och rehabilitering i arbetet för både chef, medarbetare och skyddsombud. Arbetsanpassning är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter en individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta eller återgå i arbetet.


Materialet har tagit stöd i bland annat ADA-Arbetsplatsdialog och anpassats efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsanpassning arbetsinriktad rehabilitering.


Guiden består av tre delar vilka syftar till arbete med att:

  • Förebygga sjukskrivning

  • Vara mitt i sjukskrivning

  • Planera för en hållbar återgång

Det går bland annat att fylla i ett självskattningsformulär av krav och förmåga i arbetet för att se om det finns delar i arbetet som behöver anpassas för att balanseras. Det finns även förslag på hur man för dialog och reflektion i grupp samt samtalsstöd till chef, medarbetare eller skyddsombud.


NorBet har testat att fylla i självskattningen och tycker att den stödjer reflektion av den egna arbetssituationen.
Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page