top of page

Arbete på kontor

Välkomna till ett nytt år med NorBet!


Det är dags för NorBet att byta tema och näst på tur står arbete på kontor.

Tjänstesektorn är numera den största inom det svenska arbetslivet och att arbeta på kontor tillhör en av de vanligare typerna av arbete. Arbete i olika kontorsmiljöer liksom kontorens utformning har även blivit högaktuellt de senaste åren i och med införande av både distansarbete och hybridarbete i samband med pandemin.


Under våren kommer vi att beröra olika aspekter av arbete på kontor, där vi börjar med att fördjupa oss i arbete i aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Många arbetsplatser har de senaste åren infört så kallade flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor, vilket innebär att de anställda inte har någon fast arbetsplats utan väljer arbetsställe beroende på vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras. Syftet med att införa denna typ av kontorsmiljö brukar dels vara att få en ökad flexibilitet och ökad interaktion mellan de anställda, och dels att minska den totala kontorsytan. Flexkontor innebär att nästan allt arbete utförs papperslöst och har blivit möjligt för många verksamheter genom utveckling av nya IT-system.


Torsdag den 27 januari kommer Maria Bäckman Öhrn att hålla i ett NorWeb där hon berättar mer om arbete i aktivitetsbaserad kontorsmiljö (anmäl dig här). Vi kommer även få möjlighet att lyssna till Maral Babapour, forskare och utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin, som den 3 mars kl. 13.00 kommer att presentera sitt projekt "Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen – en interaktiv forskningsstudie", där man bland annat utvärderat effekter på arbetsmiljö, produktivitet och hälsa vid flytt till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö (anmälan kommer upp på bloggen lite längre fram).


Senare i vår planerar NorBet-gruppen att erbjuda en endagsutbildning om arbete på kontor. Om pandemiläget tillåter är vårt mål att erbjuda ett fysiskt arrangemang på följande platser:

  • Sundsvall, 26 april

  • Östersund, 27 april

  • Luleå, 3 maj

  • Umeå, 30 maj

Teman som kommer att beröras är bland annat organisation och ledarskap, funktionsvariation och fysisk aktivitet vid arbete på kontor. Mer information kommer att läggas ut på bloggen men boka gärna av datumen redan nu.


Väl mött!

NorBet-gruppen

Bild av Pexels från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page