top of page

Arbete i kontor efter pandemin – möjligheter och utmaningar

Distans- och hybridarbete har blivit allt vanligare till följd av den pandemi som vi befunnit oss i de senaste åren. Detta nya sätt att arbeta har inneburit många nya utmaningar för såväl organisationer i stort som för medarbetare och chefer.


I en nyligen publicerad artikel har forskare från Institutet för stressmedicin (ISM) kartlagt och identifierat behov och utmaningar för en hållbar arbetsmiljö vid distans- och hybridarbete. Resultaten i artikeln bygger på två olika studier med totalt 53 deltagare. Under 2020 och 2021 samlade forskarna in data, via bland annat intervjuer och workshops, från tre offentliga organisationer (region och kommun). Deltagarna i studierna innefattade både anställda, chefer och tjänsteleverantörer. Resultaten visade på både utmaningar och möjligheter med distans- och hybridarbete. De största fördelarna som man såg med distansarbete var ökad flexibilitet, egenkontroll, balans i vardagen och individuell anpassning, medan utmaningarna bestod av sociala aspekter såsom professionell och social isolering.


Forskarna pekar på att det krävs att såväl medarbetare som chefer ges möjlighet att utveckla nya färdigheter och kompetens för det nya sättet att arbeta. Det behövs bättre stöd, större flexibilitet och vidareutveckling av såväl den digitala som fysiska arbetsmiljön, för att svara upp mot nya och varierande behov hos medarbetarna.


Man belyser också att oavsett vilken väg man väljer vid kontorsarbete efter pandemin, så kommer den inte att vara samma som innan. Medarbetare som har arbetsuppgifter där man kan arbeta på distans viss del av tiden har nu förväntningar på en ökad flexibilitet även i framtiden, både när det gäller plats och tid för arbete.
Person som sitter framför en dator


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page