top of page

Anpassa för att fler ska kunna jobba

Det behövs 100 000 nya medarbetare i välfärden fram till 2026. Samtidigt står många personer utanför arbetsmarknaden för att de har en funktionsnedsättning. Hur ska den ekvationen gå ihop?


Ett sätt är att anpassa arbetet så att fler kan jobba. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram "Guide till inkluderande arbetsliv", som riktar sig till de som jobbar med arbetsledning, rekrytering, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling eller handledning.


Guiden riktar in sig på hur man kan jobba med att skapa en mer inkluderande arbetsplats, inkluderande rekrytering och hur man kan jobba med den enskilda medarbetarens behov av stöd.

För att komma i gång kan man börja med att ställa sig frågorna:

  • Vem/vilka jobbar inte på vår arbetsplats?

  • Varför är det så?

Bege er sedan ut på arbetsplatsen med en kamera och fotografera allt som skulle kan göra det möjligt för fler att jobba hos er och sådant som utgör ett hinder: miljöer, instruktioner, anordningar, skyltar, möbler och så vidare. Gör detta enskilt eller i grupper. Samlas sedan, plocka fram bilderna och diskutera vad ni upptäckt när ni haft på er "hinderglasögon". I guiden finns tips på fördjupningar för att bättre förstå och kunna avhjälpa de hinder ni upptäckt.


En bonus är att det som är bra för många personer med funktionsnedsättning, även kan vara bra för allas arbetsmiljö!


Guiden innehåller också röster från personer med funktionsnedsättning som bland annat berättar om hur en bra och välkomnande arbetsplats ska vara:

"Man använder personer på rätt sätt. Alla olikheter tas tillvara. Vi har alla styrkor och svagheter, oavsett diagnos. Det är viktigt att man inte blir sedd som en funktionsnedsättning utan för den kompetens och kunskap man har, det man är anställd för."
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page