top of page

Anmäl dig idag till vårens digitala bokcirkel: Implementeringsboken – så inför du nytt som gör nytta

Våren 2024 erbjuder NorBet en digital bokcirkel som tar avstamp i Implementeringsboken – så inför du nytt som gör nytta.


Upplägg:

Du får chans att tillsammans med andra deltagare diskutera, reflektera och fördjupa dina kunskaper om implementeringsprocesser. Vi utgår från utvalda kapitel ur boken inför varje träff och tillsammans med cirkelledare ur NorBet-teamet får du diskutera innehållet i mindre grupper med andra deltagare. En av bokens författare, Ulrica von Thiele Schwarz, kommer även att närvara vid ett par av bokcirkelträffarna.


Bokcirkeln hålls digitalt på Teams vid 4 tillfällen (2 tillfällen à 90 minuter och 2 tillfällen à 120 minuter).


Bokcirkeln är kostnadsfri och öppen för alla som har ett intresse för ämnet, såväl nybörjare som mer erfarna personer inom implementeringsfältet! Deltagaren bekostar boken själv.


Vi är extra måna om att man som deltagare kan närvara vid alla tillfällen för processens skull. När du anmäler, ha för avsikt att fullfölja alla träffar!


Träffar och datum:

Vecka 9: 29 februari kl. 13.00–14.30

Vecka 11: 14 mars kl. 13.00–15.00

Vecka 15: 11 april kl. 13.00–14.30

Vecka 19: 7 maj kl. 13.00–14.30

 

Anmälan:

Deltagarantalet är begränsat till 25 platser och "först till kvarn" gäller. Bekräftelse på om du fått en plats skickas ut via e-post. Sista anmälningsdag är den 9 februari.


Ps. Ifall du missat: Under hösten 2023 arrangerade vi ett NorWeb med fokus på just implementeringskunskap tillsammans med Ulrica von Thiele Schwarz*. Fram till 27 januari 2024 kan du se en inspelning av webbinariet. I bloggen finns även ett tidigare inlägg om implementeringskunskap.


Hoppas vi ses för intressanta samtal, mellan oss och boksidorna. Välkommen att anmäla dig!


//NorBet-teamet


*Ulrica von Thiele Schwarz är legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens universitet med en bakgrund inom företagshälsovård. Hennes forskning handlar om hur man designar, implementerar och förstår effekterna av nyheter – innovationer av olika slag – i organisationer. Utgångspunkten är hur människor, grupper och system fungerar. Inte minst har hon intresserat sig för hur forskningsresultat ska komma till praktisk nytta – för vad är det för poäng med nya uppfinningar och ny kunskap om det inte används? Tillsammans med Henna Hasson har hon skrivit flera böcker om kunskapsanvändning, nu senast Implementeringsboken, som ger en konkret och handfast beskrivning av hur man kan ta sig an implementeringsutmaningen i praktiken.


Bild av Leopictures från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page