top of page

Adhd på jobbet

Den nysläppta boken Adhd på jobbet av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson riktar sig, förutom till personer med adhd, till chefer och HR. En välkommen bok som kan vara ett stöd för den som jobbar med föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Arbetsanpassning (AFS 2020:5). Tyvärr ställer boken rätt höga krav på läsarens förmåga att tillämpa föreslagna strategier vid samtal med medarbetaren. Dess styrka är i stället att ge personer på arbetsplatsen möjlighet att gå i kollegan med adhd:s skor.

Framsidan av boken Adhd på jobbet

Adhd på jobbet är en välbehövd och genomarbetad bok. Den beskriver funktionssättet utifrån flera infallsvinklar, hur hjärnan bearbetar och processar information på ett annat sätt och vilka konsekvenser det medför för individens relation till sig själv, i arbetet och fritiden. Boken ger råd och tips som är användbara både i arbetet och privatlivet, till personen med adhd och exempelvis chefen till en person med adhd. Många av strategierna, råden och tipsen kan användas i mötet med personer som har annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) än adhd. Bland annat uppfyller ofta personer med adhd även kriterierna för autism eller har åtminstone drag av funktionssättet, och vice versa. Viktigt att komma ihåg är att funktionsvariationen och grundproblematiken kan vara densamma men att det upplevs och uttrycks olika. Som författarna själva säger, har man mött en person med adhd har man mött just en person.


Det finns lite mer att önska av Adhd på jobbet. Titeln antyder att jobbet står i fokus men den lever inte riktigt upp till sin titel. Förvisso handlar livet med adhd om att förstå helheten men innehållet blir ibland lite för likt andra självhjälpsböcker för dem med adhd. Kanske kunde författarna avstått delen om hur man kan jobba med sin bristande självkänsla? Ett viktigt kapitel men tillvägagångssättet är inte specifikt för adhd och finns att läsa om i andra böcker. Saknas gör i stället kapitlet med förslag på kognitiva arbetsterapeutiska verktyg och beskrivning av hur en energikartläggning ser ut eller hur man som chef går till väga. Och hade det inte varit bra med något eller några fallexempel av vanliga situationer som chefer behöver hantera och hur man kan navigera i dessa, kanske till och med inkluderat dialog?


Adhd på jobbet placerar den som leder eller jobbar med personer som har adhd i dennes skor. Men den innehåller inte en vägledning i hur man kan tillämpa råd och strategier. NorBets förslag är att använda materialet som grund till dialog med medarbetaren. Kan chef och medarbetare tillsammans läsa och utforska vad de olika delarna innebär på just deras arbetsplats och för just den här personen?


Till den som ska arbeta rehabiliterande eller vill främja hälsa hos medarbetare med adhd finns här några viktiga citat från boken att bära med sig:

  • "En del vuxna med adhd klarar kanske av livet med nöd och näppe under många år, men kraschar när förutsättningarna ändras (…) om man får en ny chef, en omorganisation, blir omplacerad." (s. 194)

  • "Sambandet mellan adhd och att inte kunna sluta arbeta, det som ibland slarvigt kallas 'arbetsnarkomani' (…) och då ha svårt för att sätta gränser kan göra att man missar viktig återhämtning." (s. 58)

  • "Personer med hög begåvning kan kompensera för mycket av sina adhd-symtom på ett sätt som gör att omgivningen inte ser hur hårt de faktiskt behöver kämpa för att få ihop det mest basala i livet." (s. 258)


Referens:

Borg Skoglund L, Nelson M. Adhd på jobbet: om forskning, hjärnan och strategier. Första utgåvan. [Stockholm]: Natur & Kultur; 2022.Om adhd (attention deficit hyperactive disorder)

  • Huvuddragen i diagnosen är svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig impulsivitet och överaktivitet.

  • Forskning visar att adhd förknippas med allvarlig stress, nedsatt funktionsnivå i vardagen och sämre livskvalitet.

  • Adhd är ett funktionssätt, inte en sjukdom.

  • Adhd ingår i diagnosgruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), vilka har gemensamt att hjärnan bearbetar och processar information på ett annat sätt.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page