top of page

Återhämtningsbeteenden och känslor

Förra veckans inlägg handlade om behov av återhämtning, och för att kunna förbättra återhämtningen är det viktigt att kartlägga hur vi beter vi oss och känner oss vid återhämtning. Hur vi beter oss speglas i enkäten Recovery Experience Questionnaire (REQ) som visar att förmågan att kunna avskilja sig från arbetet mentalt, avslappning, förkovrande i nya saker och kontroll är viktiga komponenter. Hur vi känner oss mäts i ett formulär som har validerats av Klas Gustafsson och hans kollegor. Denna validering visade att höga nivåer av morgonkortisol (det vill säga stress) var förknippat med frågor om bristande nedvarvning och återhämtning. Man fann också att kvinnors återhämtning inte ökade vid ledighet, snarare tvärtom, medan män återhämtade sig bättre.

Länkar:


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page