top of page

Behov av återhämtning efter arbetet

"Var går gränsen för att min trötthet ska vara ohälsosam?" är nog en fråga som många ställer sig. Kerstin Wentz, leg. psykolog, forskare och den som utvecklat instrumentet Behov av återhämtning efter arbetet, har uttryckt att vi ofta normaliserar en hög grad av trötthet och tänker att det är en ofrånkomlig del i vår vardag. Men trötthet som varar över tid kan vara en varningssignal om att belastningen är för hög och att risk finns för utveckling av ohälsa. Wentzs webbaserade instrument består av 26 frågor om trötthet och arbetsvillkor, och ger ett direkt och visuellt resultat i form av rött, gult eller grönt ljus beroende på hur din trötthet ligger till. Utifrån resultatet ges konkreta rekommendationer om det är områden som behöver ses över. Instrumentet är utvecklat för att kunna användas inom företagshälsa, primärvård och direkt av personer själva.

Länkar till instrument och information:

Bild av Steve Buissinne från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page