top of page

Återhämtning på arbetstid

I längtan efter semestern är det bra att se till att varva ner inför de stundande semesterveckorna. Kanske kan det vara ett tillfälle att fokusera lite extra på att få återhämtning under arbetstid? Men vad är det egentligen som ger återhämtning på arbetet? Lina Eljertsson, forskare vid medicinska fakulteten på Lunds universitet, har i sitt forskningsprojekt följt personalen på 26 vårdcentraler i Skåne och identifierat tre faktorer som personalen själva såg som viktiga aspekter av återhämtning under arbetstid. Den första faktorn, variation i arbetet, handlar om variation vad gäller arbetsuppgifter, tempo i utförandet och även den fysiska miljön. Den andra faktorn handlar om gemenskap – att samarbetet mellan kollegor fungerar bra och att en ger och får uppskattning. Den tredje och sista faktorn är hanterbarhet, det vill säga att ha kontroll över arbetssituationen och att kunna vara med och påverka den. Hanterbarhet inrymmer också att ha tid för reflektion och att kunna göra en sak i taget.

Hur vill du fokusera på att få till återhämtning under arbetsdagen inför semestern?

Linas publicerade forskningsartiklar på ämnet hittar du här.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page