top of page

Handbok i återhämtning

I turbulenta tider med hög arbetsbelastning är återhämtning viktigare än någonsin. Anna Dahlgren och Marie Söderström som är forskare vid Karolinska institutet har gett ut en handbok i återhämtning för vårdpersonal. Båda har forskat om betydelsen av återhämtning och sömn i relation till arbetsstress. Marie Söderström är också verksam som psykolog vid Stressmottagningen i Stockholm. Handboken ger kunskaper om varför sömn och återhämtning är livsviktigt och ger goda råd om hur man får till det i praktiken. Den kan rekommenderas som ett studiematerial för arbetsgrupper inom vård och omsorg. Ett förslag är att läsa ett eller två kapitel och sedan samtala en stund tillsammans på jobbet om hur man har det, hur man tänker och vad man kan göra för att främja sin återhämtning.

Men kom också ihåg att i pressade, oroliga tider är det systematiska arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin för att säkra hållbarheten.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page