top of page

Djurens hälsofrämjande effekter

TEMA: SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING


I dessa coronatider är det säkert många som känner sig ensamma. Det är väl känt att social isolering påverkar hälsan negativt. Men djur kan faktiskt ge oss närhet och mening. Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi. Hon har länge forskat om oxytocin, som är ett hormon som frigörs vid kroppskontakt och välbefinnande. Ta gärna del av hennes föreläsning om Djurens hälsofrämjande effekt här.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page