top of page

Gränslöst digitalt arbetsliv

TEMA: DIGITALISERING


Finns det bra strategier för att hantera det nya gränslösa arbetslivet?

Kristina Palm är forskare vid KTH och Karolinska institutet. Hon har i forskningsprojektet "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv", som är finansierat av AFA Försäkring, undersökt vad det finns för olika strategier att ta till. Hon beskriver sju olika Personas som använder olika strategier. Mer information hittar du via länkarna nedan:
Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page