top of page

Omorganisering

Omorganisering är ett ord som ofta tolkas som något negativt, inte minst av arbetstagare. Att förändra och utveckla verksamheter behöver dock inte leda till negativa konsekvenser. En nyckel för en lyckad process är att det finns förändringskompetens inom organisationen. Medarbetares delaktighet i planering och genomförande av förändringar är framgångsfaktorer för gynnsamma förändringsprocesser. Det är då viktigt att medarbetare får avsätta tid till detta, så att det inte leder till en orimlig arbetsbelastning. Medarbetares delaktighet ökar inte bara motivationen till förändring, utan möjliggör att rätt kompetens synliggörs och används. Mer om detta kan du läsa i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps rapport "Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser".

Läs rapporten här.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page